Regler

Vi forbeholder oss retten til å endre konkurransens vilkår og betingelser.

 1. Konkurransen starter på 11. Oct 2021 og slutter på 3. Dec 2021. Den foregår på ukedager (mandag-fredag) fra 7 til 14.

 2. Alle norske barneskoleelever i 1–4 klasse er kvalifisert til å delta i konkurransen. En klasse må ha minst tre elever. Hvis en klasse er mindre, bør den kombineres med en annen klasse for å delta.

 3. Lærerne registrerer seg for konkurransen, og elevene deltar i konkurransen som en klasse. For å delta må læreren ha en gratis lærerkonto i 10Monkeys-læreprogrammet (10monkeys.com) og klassene, under lærerkontoen, må knyttes til konkurransen. Instruksjoner om hvordan dette gjøres sendes på e-post til lærerne.

 4. I Konkurranseperioden får alle deltakere (lærere og elever) gratis tilgang til alt innhold 10Monkeys-læringsprogrammet. Vanligvis er alt innhold kun tilgjengelig i den betalte PRO-versjonen.

 5. Klasser konkurrerer i to kategorier for å vinne premier. Kategoriene er trinn 1–2 og trinn 3–4.

 6. Konkurransepoeng for klassen samles ved gjøre matematikkaktiviteter i 10Monkeys-læringsprogrammet. Dessverre kan ikke nøyaktig informasjon om hvordan poeng samles og beregnes avsløres, for å unngå misbruk av konkurransen.

 7. Konkurransepoeng er ikke det samme som poeng som samles i 10Monkeys-læringsprogrammet. Klassen vil ikke samle konkurransepoeng ved å spille spillene (for eksempel 10Monkeys Diver). Størrelsen på klassen påvirker ikke muligheten til å vinne i konkurransen.

 8. Klasser som har samlet konkurransepoeng vises på en ledertavle på konkurransens nettsted. Ledertavlen viser den samlede poengsummen for hele Konkurranseperioden og ukentlige poeng. Ledertavlen oppdateres på hver ukedag etter kl. 14.

 9. En ukentlig premie trekkes for begge kategoriene (trinn 1–2 og trinn 3–4) blant de 10 klassene som har samlet flest konkurransepoeng i den uken. Totalt trekkes to ukentlige premier hver uke. Trekningen for foregående uke finner sted hver mandag etter kl. 14. Vinnerne vil bli kontaktet personlig. Vinnerne vil kunne velge mellom to forskjellige premiealternativer. Premiealternativene vises på konkurransens nettsted.

 10. En siste hovedpremie trekkes blant finalistene (20 klasser totalt) tirsdagen etter at konkurransen er avsluttet. De 10 klassene med flest konkurransepoeng fra trinn 1–2-kategorien og de 10 klassene med flest konkurransepoeng fra trinn 3–4-kategorien vil begge være med i trekningen av den siste hovedpremien. For klarhets skyld, trekkes totalt én premie. Vinneren vil bli kontaktet personlig. Den siste hovedpremien vises på konkurransens nettsted. I tillegg til den siste hovepremien, får vinneren også et gratis 12-måneders 10Monkeys PRO-abonnement for hele skolen.

 11. I tillegg til den siste hovepremien, får tre klasser fra begge kategoriene (klasse 1–2 og klasse 3–4), som har samlet flest konkurransepoeng, et 12-måneders 10Monkeys PRO-abonnement for hele skolen. Vinnerne vil bli kontaktet personlig.

 12. Ingen premier i denne konkurransen kan byttes mot penger.

 13. Trekningene gjennomføres av arrangøren. Navnet på vinneren kan bli annonsert på internett eller i en hvilken som helst annen publikasjon.

 14. Når annonsering av vinneren eller en premien avlyses fordi arrangøren har mottatt uriktig informasjon eller av en annen årsak, eller hvis deltakeren har brutt vilkårene for konkurransen eller loven, vil deltakeren avvises fra konkurransen.

 15. Arrangøren påtar seg intet ansvar overfor vinneren med hensyn til skader som forårsakes eller som hevdes å være forårsaket av deltakelse i konkurransen eller mottak og bruk av premiene. Dette påvirker ikke rettighetene som gis av produktkontrolloven.

 16. Ansvaret arrangøren har overfor deltakerne vil aldri overstige verdien av eller antall premier som er nevnt i reglene.

 17. Arrangøren har rett til å gjøre endringer. Arrangøren har rett til å endre vilkår og betingelser. Arrangøren har rett til å avlyse hele konkurransen grunnet force majeure eller andre overveldende hendelser.


Arrangør
Oy 10monkeys.com Ltd
FI2386393-3
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki